Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
Documents

IPTV TEENUSE TOOTETINGIMUSED 

1. Mõisted
Set-UP boks - televisiooniprogrammide digitaalsel kujul vastuvõtmiseks ja dekrüpteerimiseks vajalik seade;
IPTV - Telseti poolt pakutav IP põhine televisiooniteenus
Telset sidevõrgu lõpp-punkt - punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Telseti kaabelvõrgule
Seadmed- kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks.
Vaatajakoht - Kliendi ruumis asuv IPTV vaatamise võimalus.

2. Teenuse kirjeldus
IPTV (Internet Protocol TeleVision) on selline signaali edastamise liik, kus televisiooni signaal liigub läbi interneti andmepakettidena telerisse IP protokolli alusel.
Teenus võimaldab ligipääsu telekanalite vastuvõttuks. Vajalik on vastava teenuse vastuvõtmist võimaldava seadme olemasolu ning Telseti interneti alusühendus. Kliendiseadmete arv, mille vahendusel on Kliendil teenusega võimalik vaadata TV kanaleid, sõltub tellitud vaatajakohtade arvust, kuid mitte rohkem kui 3 ühe teenuslepinguga, vajalik ruuter vähemalt kolme LAN pordiga.
Juhul, kui teenust kasutatakse Telseti interneti teenusega, internet paketi valikul lähtutakse tehnilistest nõuetest. IPTV võimaldab mitmeid interaktiivseid teenuseid, nt saadete järelvaatamist, videolaenutust teleri ekraanilt ja muu.
Teenuse saadavust on võimalik kontrollida aadressiotsingust Telseti kodulehel.

3. Teenuse parameetrid:
Teenuse kasutamiseks on vajalik interneti  ühendus soovitatavalt kiirusega alates 3 Mbps. Nimetatud minimaalne internetiühenduse kiirus on piisav ühe SD resolutsiooniga kanali vaatamiseks ühe set-up boksiga. HD-resolutsiooniga kanali vaatamiseks on vajalik vähemalt 5-8 Mbit/s internetiühendus, ehk 1 IPTV vaatajakoht – kanali maht vähemalt 5 Mbps.
On soovitatav internetiühenduse kiirus vähemalt 30 megabitti sekundis juhul, kui internetti kasutatakse samal ajal mitmes seadmes ja Telseti IPTV teenuse tõrgeteta toimimiseks ühes seadmes.
Telset garanteerib IPTV teenuse vaid Telseti poolt välja antud või heakskiidetud Terminali­seadmega ja/või APP-idega (Samsung, LG, Android TV).
 
4. IPTV põhi- ja lisateenused
IPTV põhiteenusteks on: 
  • IPTV Baaspakett
  • IPTV Põhipakett, mis koosneb DTV baaspaketist, Slaavi teemapaketist ja Teaduse teemapaketist
  • IPTV Platinumpakett, mis koosneb DTV Baaspaketist ning kõikidest Telseti Digi TV teemapakettidest
IPTV lisateenusteks on 
  • järgmised teemapaketid: TV3 filmi kanalid, TV3 spordi kanalid, TV3 filmi-ja spordikanalid, Teaduspakett, Slaavi pakett, XXX pakett täiskasvanutele, Disney lastekanalid, Discovery HD, Esimene Balti Pakett, Filmzone kanalid ja Laste kanalid.
  • järelvaatamise teenus
  • videolaenutuse teenus

5. Kvaliteedinõuded Teenuse raames
Telset garanteerib Kliendile IPTV televisiooniteenuse kas alusühenduse või Telset interneti teenuse kaudu. Juhul, kui klient on Telseti interneti teenuse klient, siis alusühendust ei ole vaja. Alusühenduse tasu on sätestatud hinnakirjas.
Telset garanteerib tõrgeteta IPTV teenuse toimimise, juhul, kui on tagatud tehnilised nõuded teenuse toimimiseks.

6. Hind
Teenuse eest tasumisele kuuluva kuutasu suurus sõltub valitud IPTV paketist.
Teenusega IPTV seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest, on sätestatud Hinnakirjas.
Paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ja on tasuline vastavalt hinnakirjale.
Telseti poolt pakutavate Terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt hinnakirjale.

7. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Telset teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Telset ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

8. Rikked
Pretensioonide esinemisel ning rikete tuvastamisel, palume Klientidel ühendust võtta meie Klienditeenindusega (kontaktid on leitavad kodulehelt www.telset.ee
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab Telset vastavalt Üldtingimustes toodule. Telsetil on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni neli (4) tundi ajavahemikul kell 02.00–06.00. Telset teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaaniliste tööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel. 
Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng