Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order

TELSET AS PÜSIKLIENDIPROGRAMMI TINGIMUSED

Mõisted ja püsikliendiprogrammi toimimise aluspõhimõtted:

1. Telset AS (edaspidi Telset) alustab alates 01.12.2021 PÜSIKLIENDIPROGRAMMI.
2. Telseti Püsiklient käesolevas programmi raames tähendab programmis osalevat füüsilist isikut.
3. Telseti Püsiklientidel on püsikliendiprogrammi raames võimalus osa saada eripakkumistest Telseti ja  koostööpartnerite teenustele.
4. Telseti püsikliendistaatust tõendavad Kliendi sooviavaldus ning Telseti kinnitus, et Klient võtab osa püsikliendiprogrammist ning talle on määratud Püsikliendi         staatus.
5. Telset AS töötleb püsikliendiprogrammis osalevate isikute isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandlusega.
6. Püsikliendisoodustused on personaalsed ja ei ole ette nähtud edastamiseks kolmandatele isikutele ning ei saa vahetada raha vastu.
7. Püsikliendisoodustuste kohta Telset avaldab info enda kodulehel rubriigis „Püsikliendisoodustused“ kus on täpne info kehtivate püsikliendile suunatud soodustuste kohta.
8. Püsikliendi staatuse saamise eelduseks on:
    8.1. püsikliendiprogrammi soodustus kehtib ainult kehtivatele hinnakirjajärgsetele teenustele/pakettidele;
    8.2. olla Telseti klient vähemalt 6 kuud;
    8.3. peab olema aktiivne teenusleping (TV/internet/telefon);
    8.4. kliendi maksete ajalugu peab olema korralik ja vastavuses sõlmitud kliendi-ja tootelepingu ning üldtingimustega;
    8.5. klient ei tohi olla võlgu teenuste eest Telsetile.
9. Püsikliendi soodustusi ei saa kasutada koos kehtivate reklaamikampaaniate soodustustega ehk saab olla vaid üks soodustus, soodustused kehtivad hinnakirja     hindadele.
10. Püsikliendisoodustus kehtib alates Püsikliendiprogrammiga liitumise hetkest kuni ühe alljärgnevast asjaolu ilmnemiseni:
    10.1. kui Klient soovib loobuda Püsikliendi staatusest ning saadab sellekohase avalduse e-mailile info@telset.ee;
    10.2. kui Klient soovib osaleda mingis reklaamikampaania pakkumises ning loobub sellega Püsikliendi soodustusest;
    10.3. kui Klient jääb teenuste eest võlgu Telsetile, püsikliendi soodustus taastub uuesti ainult peale 6 kuud, juhul kui selle aja jooksul on täidetud p.8.3
    10.4. kui Klient peatab teenuslepingu, püsikliendi soodustus taastub uuesti peale teenuse aktiveerimist peale 3 kuud, juhul kui selle aja jooksul on täidetud p.8.3;
    10.5. kui klient soodustuse ajal vahetab teenuse paketti väiksema kuutasuga paketi vastu, püsikliendi soodustus taastub uuesti ainult peale 6 kuud, juhul kui selle aja jooksul on täidetud p.8.3 (korda ei rakendata, kui vahetatakse pakett kõrgema kuutasuga paketi vastu);
    10.6. kui Telset lõpetab püsikliendiprogrammi;
11. Püsikliendi soodustused kehtivad ainult aadressidel, kus on tehniline võimekus Telsetil pakkuda Püsikliendiprogrammi raames soodustusi.
12. Kliendil ei ole õigust nõuda ja Telsetil ei ole kohustust pakkuda Püsikliendiprogrammi soodustusi aadressidel, kus soodustuste kasutamiseks tuleb Telsetil ümber ehitada võrk, vahetada pakutava teenuse tehnoloogiat ning teha kulutusi püsikliendisoodustuste võimaldamiseks.
13. Püsikliendiprogrammiga liitudes Klient annad loa kasutada oma andmeid turunduse tegevuste eesmärgil ning töötlemiseks privaatsuspoliitika tingimustes             sätestatud eesmärkidel ja viisil.
14. Telset AS jätab endale õiguse püsikliendiprogrammis jooksvalt muudatusi teha.
Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng