Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
Documents

 

DIGI-TV TEENUSE TOOTETINGIMUSED 

1. Mõisted
Digiboks - televisiooniprogrammide digitaalsel kujul vastuvõtmiseks ja dekrüpteerimiseks vajalik seade;
DigiTV - Telseti poolt pakutav televisiooniteenus DVB-C standardis;
Telset sidevõrgu lõpp-punkt - punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Telseti kaabelvõrgule
Liin - koaksiaal kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab ühendab Telseti Sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Seadmed- kõik seadmed koos tarkvaraga, sealhulgas Kliendi terminalseadmed, mis ühendatakse teenuse raames võimaldatavate teenuste kasutamiseks ühenduspunktiga
Ühenduspunkt - teenuse kasutamiseks Kliendiseadme liini vahendusel Telseti sidevõrguga ühendamise koht.
Vaatajakoht - Kliendi ruumis asuv DigiTV vaatamise võimalus.

2. Teenuse kirjeldus
Teenus võimaldab ligipääsu telekanalite vastuvõttuks. Vajalik on vastava teenuse vastuvõtmist võimaldava seadme olemasolu. Teenusega on võimalik liituda Klientidel kelle poolt Ühenduspunkti asukoht on vähem kui 100m kaugusel hones (kortermaja, eramaja,ärihoone) paiknevast Telseti sidevõrgu ühenduspunktist.
Digi TV kasutamise eelduseks on koaksiaalkaablil põhinev kliendiliin.
Kliendiseadmete arv, mille vahendusel on Kliendil teenusega võimalik vaadata TV kanaleid, sõltub tellitud vaatajakohtade arvust, kuid mitte rohkem kui 3 ühe teenuslepinguga.
Teenuse saadavust on võimalik kontrollida aadressiotsingust Telseti kodulehel.

3. Teenuse parameetrid:
DigiTV osutamisel tagab Telset Lõpp-punktis iga Lepingu alusel kvaliteetse teenuse osutamise kuni 3-le Terminaliseadmele (digiboksile). Analoog tehnoloogia korral vaatajakohtade arv piiratud ei ole. Signaali nivoo kliendi korteris on mitte vähem kui 60dB. Terminaliseade peab võimaldama digitaal­signaali vastuvõttu sagedustel 110-862MHz vastavuses DVB-C standardile ning omama Conax krüpteeringu toetust.
Telset garanteerib digiTV teenuse vaid Telseti poolt välja antud või heakskiidetud Terminali­seadmega. Teenuse tarbimiseks on vajalik DigiTV juurdepääsu kaart (vaatajakaart).

4Digi-TV põhi- ja lisateenused
DigiTV põhiteenusteks on:

  • DTV Basic pakett;
  • DTV Pere Pakett, mis koosneb DTV Basic, Huvitavate, Euroopa kanalite, Laste kanalite ja Filmi kanalite pakettist;
  • DTV Семейный пакет, mis koosneb DTV Basic, Huvitavate, Slaavi, Laste kanalite ja Filmi kanalite pakettist;
  • DTV Platinumpakett, mis koosneb DTV Basic paketist ning kõikidest Telseti Digi TV teemapakettidest (v.a XXX pakett täiskasvanutele teemapakett).

DigiTV lisateenusteks on järgmised teemapaketid:

  • Slaavi kanalite pakett, Disney lastekanalite pakett, Go3 Filmi ja spordikanalite pakett, Go3 spordikanalite pakett, Go3 filmikanalite pakett, Lastekanalite pakett, Euroopa kanalite pakett, XXX pakett täiskasvanutele, Filmi kanalite pakett, Huvitavate kanalite pakett ja Viasat World kanalid.

Kanaleid ETV HD, ETV2 HD, ETV+ HD on võimalik vaadata ilma DigiTV vaatajakaardita.

5. Kvaliteedinõuded Teenuse raames
Telset garanteerib Kliendile televisiooniteenuse Kliendi juures olevast esimesena Telseti sidevõrguga ühendatud seadmest ja digiboksist kuni esimese Telseti ühenduspunktini, tagades seejuures ulatuses katkestusteta telepildi edastamise.

6. Hind
Teenuse eest tasumisele kuuluva kuutasu suurus sõltub valitud digitaaltelevisiooni paketist.
Teenusega Digi-TV seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest, on sätestatud Hinnakirjas.
Paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ja on tasuline vastavalt hinnakirjale.
Telseti poolt pakutavate Terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt hinnakirjale.

7. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Telset teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Telset ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

8. Rikked
Pretensioonide esinemisel ning rikete tuvastamisel, palume Klientidel ühendust võtta meie Klienditeenindusega (kontaktid on leitavad kodulehelt www.telset.ee  
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab Telset vastavalt Üldtingimustes toodule. Telsetil on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni neli (4) tundi ajavahemikul kell 02.00–06.00. Telset teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaaniliste tööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.

Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng