Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid

TOOTETINGIMUSED Televisiooniteenus (DigiTV)

1. Mõisted
Digiboks - televisiooniprogrammide digitaalsel kujul vastuvõtmiseks ja dekrüpteerimiseks vajalik seade;
DigiTV  - Telseti poolt pakutav televisiooniteenus DVB-C standardis;
sidevõrgu lõpp-punkt - punkt, kus on Kliendile loodud juurdepääs või võimalus juurdepääsuks Telseti kaabelvõrgule;
Liin - coaksiaal kaabeldust kasutades realiseeritud tehniliste seadmete kogum, mis ühendab Telseti Sidevõrgu lõpp-punkti Ühenduspunktiga;
Vaatajakoht - Kliendi ruumis asuv DigiTV vaatamise võimalus.

2. Teenuse kirjeldus
Teenus võimaldab telekanalite vastuvõttu. Vajalik on vastava teenuse vastuvõtmist võimaldava seadme olemasolu. Telset pakub televisiooniteenust analoog- ja digiTV tehnoloogiate vahendusel.
Teenuse saadavust on võimalik kontrollida aadressiotsingust Telseti kodulehel.

3. Teenuse parameetrid:
DigiTV osutamisel tagab Telset Lõpp-punktis iga Lepingu alusel kvaliteetse teenuse osutamise kuni 2-le Terminaliseadmele (digiboksile). Analoog tehnoloogia korral vaatajakohtade arv piiratud ei ole. Signaali nivoo kliendi korteris on mitte vähem kui 60dB. Terminaliseade peab võimaldama digitaal­signaali vastuvõttu sagedustel 110-862MHz vastavuses DVB-C standardile ning omama Conax krüpteeringu toetust.
Telset garanteerib digiTV teenuse vaid Telseti poolt välja antud või heakskiidetud Terminali­seadmega. Teenuse tarbimiseks on vajalik DigiTV vaatajakaart.  

4. Digi-TV põhi- ja lisateenused
  • DigiTV põhiteenusteks on: DTV Baaspakett, DTV Slaavi pakett ja DTV Teaduspakett, mis  omakorda kõik koos moodustavad DTV Põhipaketi
  • DigiTV lisateenusteks on: Viasat Film, Viasat Sport, Viasat Film ja Sport, Viasat Tõsielu, Viasat Perepakett, Disney lastekanalid, K-Film ja XXX
Kanaleid ETV, ETV HD, ETV2, ETV2 HD, ETV+ HD, Kanal 2 ja TV3 on võimalik vaadata ilma DigiTV vaatajakaardita.

5. Kvaliteedinõuded Teenuse raames
Telset garanteerib Kliendile televisiooniteenuse Kliendi juures olevast esimesena Telseti sidevõrguga ühendatud seadmest ja digiboksist kuni esimese Telseti ühenduspunktini, tagades seejuures ulatuses katkestusteta telepildi edastamise.

6. Hind
Teenus „ Digi TV“ tasu koosneb alljärgnevatest komponentidest:
  • teenuse kuutasu
  • DigiTV vaatajakaardi ja renditud terminaliseadme renditasu

Teenuse eest tasumisele kuuluva kuutasu suurus sõltub valitud digitaaltelevisiooni paketist.
Teenusega Digi-TV seonduvad tasud, samuti tasud Kliendi poolt tarbitavate tasuliste lisateenuste eest, on sätestatud Hinnakirjas.
Paketivahetus väiksemaks on teenuse valiku muudatus ja on tasuline vastavalt hinnakirjale.
Telseti poolt pakutavate Terminaliseadmete müük või rent toimub vastavalt hinnakirjale.

7. Tagasiarvestus
Juhul, kui Teenus ei vasta Lepingu tingimustele rikke tõttu, võib Telset teha tagasiarvestuse Kliendile, kes on sellest teatanud Üldtingimustes sätestatu kohaselt. Tagasiarvestuse summa on proportsionaalne osa Teenuse kuutasust vastavalt sellele, millise osa rike moodustas ajaliselt ja mahuliselt kalendrikuu Teenuste kogumahust. Telset ei tee tagasiarvestust, kui arvestuslik tagasiarvestuse summa ühe kalendrikuu kohta jääb alla 1 euro.

8. Rikked
Teenuse toimimist takistavad rikked kõrvaldab Telset vastavalt Üldtingimustes toodule. Telsetil on õigus teha Teenuse toimimise tagamiseks vajalikke hooldustöid igal nädalapäeval kestvusega kuni neli (4) tundi ajavahemikul kell 01.00–07.00. Telset teeb hooldustööd viisil, mis häiriks minimaalselt Teenuse kasutamist. Hooldustööde tegemise ajal võib Teenuse toimimises esineda häireid, mida ei loeta rikkeks. Teave vastavate hooldustööde/plaaniliste tööde toimumise kohta on kättesaadav Kodulehel.
 
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile