Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid
AS Telset
Õismäe tee 57a
13515 Tallinn

VOLIKIRI

. . . . . . . . . . . . . . . . . .      
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
              Linn                               Kuupäev

VOLITAJA:

Ees- ja perekonnanimi :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isikukood :                     . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aadress:                        . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VOLITUSE SAAJA:

Ees- ja perekonnanimi :   
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Isikukood :                     
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Käesolevaga volitan VOLITUSE SAAJAT enda eest ja enda nimel allkirjastama AS Telset teenuste tarbimiseks ja selleks vajalike seadmete valdamiseks AS Telset-iga vajalikke lepinguid ja muid dokumente, selliseid lepinguid muutma ja lõpetama ning esitama AS Telset-ile muid tahteavaldusi.
Volikiri jõustub selle allkirjastamise hetkest ja kehib kuni . . . . . . . . . . . . . . /tähtajatult.

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta.

Kohustun volikirja lõppemisest koheselt teavitama sellest AS Telset kas suuliselt, kirjalikult või e-posti (info@telset.ee) teel.


VOLITAJA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                 Allkiri
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile
est