Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid
 

KLIENDI- JA TOOTELEPING

  Kliendilepingu kuupäev:                                                             
  Kliendilepingu nr:                         
 
Teenuse osutaja
Teenuse osutaja :AS TelsetKoduleht:www.telset.ee
Registrikood:10098483E-post:info@telset.ee
Aadress:Õismäe tee 57A,
13515 Tallinn Eesti
Arvelduskonto:
Swedbank:EE69 2200 0011 8000 2011
Klienditeeninduse telefon:635 6535SEB pank:EE97 1010 0220 0381 1002
Tehniline tugi:710 0200  
 
Klient
Ees- ja perekonnanimi
või Juriidilise isiku nimi:
Isikukood/registrikood:
Teenuse osutamise koht:
 
Viitenumber:
Postiaadress:Soovin saada informatsiooni:
 e-post                  sms                  posti teel
Kontakttelefon(id):  Soovin saada arveid:  e-posti aadressile
 paberarve postkasti
E-post: ei soovi 
  
Teenuste andmed
TeenusPakettToote koodAktiveerimise kuupäev
    
    
    
    
Kampaania nimetus: Liitumistasu: 
 Käesolevaga kinnitan kampaania tingimustega tutvumist.
 
Üleantavad seadmed
Seadmete nimetusRent / MüükSeadmete numberVara maksumus
    
    
    
    
Leping on koostatud eesti keeles, kahes eksemplaris, ühel lehel, kummalegi Poolele üks eksemplar. Omavahelistes suhetes lähtuvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, Poolte vahel sõlmitud lepingutest ning Telseti kodulehel (www.telset.ee) kättesaadavatest Teenusele kohalduvatest Üldtingimustest, Hinnakirjast ja Teenuste Spetsifikatsioonidest, millega tutvumist Klient
 Käesolevaga keeldun saamast elektrooniliste kanalite vahendusel informatsiooni Telseti poolt pakutavate toodete ja teenuste kohta.
 
Sõlmimise koht: Sõlmimise kuupäev: 
Telseti esindaja nimi ja allkiri:
 
Kliendi nimi ja allkiri:
 
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile
est