Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid
TELSET AS KLIENDILEPING NR. ____-05

Kuupäev "___". ________ 200__.a.

 
Klient:

 
____________________TELSET AS

 
 
Isiku-/registrikood:

 
 Registrikood:10098483
Aadress:
 
 Aadress:
 
Õismäe tee 57a, Tallinn
Arveldusaadress:
 
 Telefon:
 
635 6535 (rikked)
Telefon/ Faks:
 
 Faks:
 
657 1102
E-post:
 
 E-post:
 
info@telset.ee 
Esindaja:
 
 Kontaktisik: 

1. Käesolevaga on Klient ja Telset AS (edaspidi: Telset) (edaspidi: Pooled) sõlminud ülaltoodud kuupäeval alljärgneva Kliendilepingu.

2. Kliendileping on aluseks Telset-i teenuste tarbimiseks vajalike Tootelepingu, Seadmete Üürilepingu ja Seadmete Üleandmis-vastuvõtu akti sõlmimiseks. Tootelepingud, Seadmete Üürilepingud ja Üleandmis-vastuvõtu aktid loetakse Kliendilepingu lisadeks.

3. Kõikide Tootelepingute ja Seadmete Üürilepingute alusel tarbitud teenuste ja kasutatud Seadmete kohta esitatakse Kliendile Kliendilepingu alusel ühine arve.

4. Kliendi kliendinumber on: ________________________

5. Klient kinnitab, et on tutvunud Telset-i teenuste üldtingimustega ning kohustub neid järgima.

6. Kliendileping jõustub esimese Tootelepingu sõlmimisest.

7. Kliendilepingu lõppemisel lõpevad kõik Tootelepingud ning Seadmete Üürilepingud ühes sellest tulenevate tagajärgedega.

LISA: Telset AS teenuste üldtingimused

             
      KLIENT:                                                                                                                        TELSET: 
 
_______________________                                                                                            _______________________
                                 (nimi, allkiri)                                                                                                                    (nimi, allkiri)


 
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile