Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid

Telset privaatsustingimused

Mõistame, et Teie isikuandmed on Teile tähtsad, ning oleme pühendunud nende kaitsmisele.

Käesolevad Privaatsustingimused selgitavad, kuidas me käitleme isikuandmeid, mida me Teilt kogume või mida Teie meile esitate.
AS Telset töötleb Kliendi Andmeid Privaatsustingimustes toodud viisil, eesmärkidel, õiguslikel alustel kooskõlas lepingute, Eesti ja Euroopa Liidu Õigusaktide (elektroonilise side seadus, isikuandmete kaitse seadus, Euroopa Liidu andmekaitse üldmäärus) ning heade äritavadega. Isikuandmete töötlemisel on vastutavaks töötlejaks Aktsiaselts Telset (registrikood 10098483, asukoht Õismäe tee 57a, 13515 Tallinn) ja TELSET-i volitatud töötlejad. Klient saab tutvuda volitatud töötlejate ja nende kontakt­andmetega TELSET-i esindustes. Kasutame Kliendi Andmeid üksnes eesmärgil, milleks Telset Andmeid kogub ning selle eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses ehk töötleme Isikuandmeid Kliendiga sõlmitud Lepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks, Kliendi teenindamiseks ja äriliseks teabevahetuseks. Käesolevaid

Tingimusi võidakse muuta ning kõik muudatused ja täiendused tuuakse ära käesoleva dokumendi lõpus koos teabega selle kohta, millisel kuupäeval muudatused ellu viidi, seetõttu lugege neid Tingimusi aeg-ajalt uuesti.

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad veebilehele www.telset.ee .

Käesolevates Privaatsustingimustes tähendavad isikuandmed andmeid, mida saab kasutada Teie tuvastamiseks. Isikuandmeteks ei loeta andmeid, mida ei saa isiku tuvastamiseks kasutada. Andmeid, mida ei loeta isikuandmeteks võime koguda, kasutada, edasi anda ja avaldada mis tahes eesmärkidel.

Tellides või kasutades Teenust, mis eeldab Kliendiga kliendilepingu sõlmimist nõustub Klient:
 • enda kohta andmete edastamisega, mis on otseselt vajalikud soovitud Teenuse kasutamiseks ning sellisest Teenusest tulenevate võimalike kohustuste täitmiseks;
 • Klient annab TELSET-ile nõusoleku tema Isikuandmeid töödelda käesolevate tingimustega sätestatud korras;Klient nõustub tema Isikuandmete edastamisega kolmandatele isikutele, kes on seotud selle Teenuse osutamisega, kes tegelevad trükkimise, postitamise, arvelduse korraldamise, Teenuste osutamise, Teenuste turustamise või Kliendi teenindamisega ja kes töötlevad Isikuandmeid oma ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses TELSET-iga sõlmitava lepingu alusel;
 • Klient nõustub tema poolt Lepingu rikkumise korral Lepingu täitmisega seotud Isikuandmete avaldamisega maksehäireregistris (krediidiinfo) või avaldamisega kolmandatele isikutele õiguskaitsevahendite rakendamiseks, sealhulgas krediidiinformatsiooni või võlanõudeid käsitlevatele isikutele ning nõudeõiguse loovutamise puhul uuele võlausaldajale;
 • Klient nõustub lepingu täitmiseks ja selle tagamiseks tema ja TELSET-i klienditeeninduse vaheliste kõnede salvestamise ja säilitamisega tähtajaga 1 aasta (12 kuud);
 • Kliendil on õigus saada informatsiooni oma Isikuandmete koosseisu ja allika, nende töötlemise eesmärgi kohta. Samuti selle kohta, kellele tema Isikuandmeid on edastatud;
 • Kliendil on õigus nõuda valede ja ebatäpsete Isikuandmete muutmist ja oma Isikuandmete kustutamist või sulgemist, kui nende töötlemise eesmärk on saavutatud;
 • Kliendil on õigus kirjalikult võtta tagasi nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks, kui õigus Isikuandmete töötlemiseks ei tulene seadusest;
 • juhul kui Isikuandmete töötlemine on vajalik Kliendile Teenuse osutamiseks, saab Klient võtta tagasi nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks, lõpetades Kliendilepingu ja muud Lepingud vastavalt selliste Lepingute lõpetamise korrale ilma võlgnevuseta Telset-i ees;
 • Klient vastutab Telsetile edastatavate isikuandmete õigsuse ja täielikuse eest.TELSET kogub oma Klientidelt järgmisi andmeid: isikuandmed, isikuttõendavat dokumendi koopia, e-posti aadress, makseandmed, posti aadress, teenuse osutamise aadress, sideandmed. Samuti võime koguda andmeid Teie teenusekasutus- ja vaatamisharjumuste kohta, milliseid saateid Te vaatate, kuidas Te TV teenuseid kasutate, nagu saadete pausile panemine, edasi või tagasi kerimine, kas salvestate saateid hilisemaks vaatamiseks.
Kasutame andmeid järgmistel viisidel:
 • maksete kinnitamiseks;
 • selle tagamiseks, et meie Veebilehe sisu esitatakse Teile ja Teie seadmesse kõige tõhusamal moel;
 • Teile pakkumiste, uudiste, teabe, toodete ja teenuste esitamiseks, mida Te meilt soovite või mille kohta usume, et need võiksid Teid huvitada;
 • Teile meie uudiskirja saatmiseks, mis võib samuti sisaldada pakkumisi, uudiseid, teavet, tooteid või teenuseid, mille kohta usume, et need võivad Teid huvitada;
 • Uuringute läbiviimiseks, et täiustada Teile pakutavaid teenuseid;
 • Teile tellimuste ja arvete andmete esitamiseks;
 • Teiega suhtlemiseks;
 • Teile Teenuse muutustest teavitamiseks;
Telset avalikustab või edastab isikuandmeid:
 • Riigiasutustele (Andmekaitse Inspektsioonile, Tarbijakaitse ja Tehnilisejärelevalve Ametile Finantsinspektsioonile, Keskkonnainspektsioonile, Politsei- ja Piirivalveametile, Kaitsepolitseiametile ning Maksu- ja Tolliametile)
 • Eesti Post AS (reg.nr 10328799)
 • Itella Estonia OÜ (reg.nr 10891224)
 • Creditreform Eesti OÜ (reg.nr 10887820)
 • Julianus Inkasso OÜ (reg.nr 10686553)
 • Krediidiregister OÜ (reg.nr 12400621)
 • Esecom International OÜ (reg.nr 11502176)
Teenusekogemuse Teile isiklikumaks muutmiseks Kõiki Teie poolt meile edastatud andmeid hoitakse meie turvalistes serverites. Kõigi andmete edastamine meie veebilehe kaudu toimub Teie enda vastutusel. Andmete edastamine Interneti kaudu ei ole veel täiesti turvaline. Kuigi anname endast parima, et Teid kaitsta, ei saa me Teie andmete turvalisust garanteerida ega võta endale vastutust, kui keegi saab Teie andmete esitamisele volitamata juurdepääsu. Kui me oleme Teie andmed kätte saanud, siis kasutame rangeid meetodeid ja turvameetmeid, et püüda vältida volitamata juurdepääsu neile andmetele.

Kõikidest tulevastest muudatustest meie Privaatsustingimustes antakse teada Telseti veebilehel. Kõik muudatused jõustuvad koheselt, välja arvatud juba olemasolevad Kliendid, kelle jaoks jõustuvad muudatused 30 päeva pärast nende väljakuulutamist.

Telset veebilehel kasutame küpsiseid, Küpsiste kasutamise põhimõtted on koostatud EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUSEST (EL) 2016/679 lähtuvalt ning reguleerivad Telseti poolt küpsiste kasutamist.

Küpsis «Cookies» - Küpsis on väike tekstifail, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel Teie arvutisse või muusse seadmesse (näiteks telefoni).
Tekstifail sisaldab teavet, mida kasutatakse kindla veebisaidi külastajate kasutajakogemuse parandamiseks.
Küpsised ise kasutaja arvutist informatsiooni ei loe ega internetiavarustesse ei saada.

Küpsised aitavad:
 • vältida vajadust ühe sessiooni jooksul mitu korda sisse logida
 • mäletada Sinu seadistusi
 • parandada Telset veebilehe kiirust ja turvalisust
 • sisse logimisel lehte isikustada, samuti infot kiiremini leida
 • plaanida veebilehe parandusi ja arendusi
Telset kodulehel kasutatame järgmised küpsiseid
 • Sessiooniküpsiseid kasutame igal külastusel. Sessiooniküpsised seostavad Sinu tegevusi meie veebilehel ja kehtivad ainult veebilehitseja sessiooni ajal. Sessioon algab siis, kui avad veebilehe, ja lõppeb lehe sulgemisel või kui viimasest tegevusest on möödas kolm tundi. Kõik sessiooniküpsised kustutatakse pärast külastust.
 • Püsiküpsised salvestavad Sinu eelistused või tegevused. Sessiooniküpsistega võrreldes on neil pikem tööiga ja need kehtivad igale konkreetsele küpsisele etteantud tähtaja piires. Püsiküpsised ei kustu lehitseja sulgemisel ja salvestatakse Sinu seadmes. Püsiküpsised aktiveeritakse igal veebilehe külastusel, mis salvestas konkreetse püsiküpsise.
 • Rangelt vajalikud küpsised võimaldab kasutada veebilehe funktsioone ja mäletada vormidesse sisestatud teavet ka siis, kui kasutaja liigub sessiooni ajal muudel Telset kodulehe alalehtedel. Ilma rangelt vajalike küpsisteta pole kindla veebilehe teenused võimalikud. Rangelt vajalikud küpsised ei kogu turunduslikul eesmärgil teavet ega jäta meelde, milliseid lehti internetis vaadatakse.
 • Jõudlusküpsised koguvad teavet veebilehe kasutuse kohta ja nende abil saab parandada veebilehe töötamisviisi. Jõudlusküpsised näitavad, milliseid lehti külastati kõige sagedamini, millised olid veebilehe külastamisel tekkinud raskused ning, kas veebilehe reklaam toimib või mitte. Jõudlusküpsised ei kogu teavet isiku kohta ja kogutud teave on anonüümne.
Meie lehtedel võib olla linke kolmandate isikute veebilehtedele, toodetele ja teenustele ning ka sotsiaalmeedia laiendusi (nt Facebooki pluginad, Google Analytics) turunduse ja statistika eesmärkidel.
Me ei pääse ligi ega kontrolli neid küpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled - nende küpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kõigi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.
Facebooki küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Kuidas saab kasutaja küpsiste kasutamist muuta ja valida?
Kui Te ei soovi, et Teie seadmetes kasutatakse küpsiseid, saate muuta oma veebilehitseja turvasätteid. Sealt saate muuta küpsiste salvestumisest teavitamise seadeid või kõik küpsised ära blokeerida. Samuti saate kustutada kõik Teie seadmesse salvestunud küpsised. Kõikide küpsiste blokeerimisel ei pruugi aga mõned veebilehe funktsioonid töötada. Ilma, et see veebilehe funktsioonidele mõju avaldaks, on võimalik keelata püsiküpsiste kasutamine. Kui Te aga seansiküpsiseid ei luba, ei saa Te www.telset.ee veebisaidil pakutavaid teenuseid tervenisti kasutada. Juhime Teie tähelepanu sellele, et turvasätteid tuleb muuta igas veebilehitsejas eraldi ja et kuvatavad sätted võivad erineda.

Küsimused, kommentaarid ja päringud seoses käesolevate Privaatsus­tingimustega saatke palun e-posti aadressile info@telset.ee.

 
Uuendatud 24.05.2023.
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile
est