Close
Yes
Cancel
Close window without saving

Invoice on E-mail

Simply. Easy. Fast.

to order
Kehtib alates 01.03.2024.a.
 
Teenuse nimetusHind
(Käibemaksuta)
Hind
(Käibemaksuga)
1.       SIDUMISTEENUSED
Kõnede lõpetamine fix telefonivõrgus*
      1.1    Sidumispunkti kaudu saabuvate kõnede lõpetamine EL/EEA liikmesriikidest 
               ning Islandist*, Norrast*, Liechtensteinist* ja Moldovast*
0,00070 €0,00085 €
      1.2    Sidumispunkti kaudu saabuvate kõnede lõpetamine mitte EL liikmesriikidest 
               (v.a Islandist*,Norrast*, Liechtensteinist* ja Moldovast*)  
0,00920 €0,01122 €
* Kõne algatamise asukoht  (EL/EEA liikmesriigist või väljaspool EL/EEA liikmesriiki) määratakse A-numbri järgi ja kooskõlas sidumistingimustega.  
2.       VÕRGURESSURSI TEENUSED
      2.1    Geodeetiliste aluste kooskõlastamine20,00 €24,40 €
      2.2    Ehitusprojekti  kooskõlastamine42,00 €51,25 €
      2.3    AS Telset esindaja väljakutse trassile (kestvusega kuni 1 tund)42,00 €51,25 €
      2.4    Tööloa väljastamine42,00 €51,25 €
      2.5    Tehniliste tingimuste väljastamine42,00 €51,25 €
      2.6    Tehniliste tingimuste väljastamine kiirendkorras (kuni 14 päeva)koef.1.875,60 €92,23 €
      2.7    Järelevalve32,00 € / tund39,04 € / tund
      2.8    Järelevalve teenus väljaspool tööaega koef 1.548,00 € / tund58,56 € / tund
      2.9    Tehnilise valmiduse loomine
(kuni krundi piirini, kaablivaruga , et oleks võimalik vedada kaabel majja, kuid ei sisaldsa kaabli paigaldamist krundil)**
225,00 €
274,50 €
      2.10    Kaabli paigaldus kinnistulhinnapakkuminehinnapakkumine
      2.11    Trassi planeerimise tasu0,18 € /m0,219 € /m
      2.12    Trassi planeerimise tasu kiirendatud korras0,33 € /m0,402 € /m
      2.13    Sidetrassi uuring (01.04-31.10)18,00 € /kaev21,96 € /kaev
      2.14    Sidetrassi uuring (01.11-31.03)22,00 € /kaev26,84 € /kaev
      2.15    Sidekanalisatsiooniga liitumine ******

** TVL tasu on piirkonnapõhine ning ühe piirkonna klientidele võrdne.
*** Ettevõttele kuuluva sidekanalisatsiooniga liitumiseks on kehtestatud LIITUMISTASU, mis moodustab 20% antud sidekanalisatsiooni ühe paigalduskoha    ehitusmaksumusest.
Sidekanalisatsiooni rendi hind arvutatakse välja igal konkreetsel juhul eraldi, sõltuvalt kanalisatsiooni ehitusmaksumusest, asukohast ja renditavast kanalisatsiooni mahust.

Alates 15.03.2015 kehtivad uutele liitumistele olenevalt ettevõtte poolt renditava sidekanalisatsiooni kogupikkusest järgmised koefitsendid:
 
Renditava sidekanalisatsiooni kogupikkus  Koefitsient
kuni 1000 jm   1,0
1001 kuni 4000 jm   0,95
4001 kuni 7000 jm  0,90
7001 kuni 10000 jm 0,85
10001 kuni 13000 jm  0,80
üle 13001 jm 0,75 
Information +372 635 6535
the call is not charged and is free
Technical Support +372 7100 200
the call is not charged and is free
Contact us if you have any questions.
eng