Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
1.1. Käesolev „AS Telset’i kaablikanalisatsioonis rikete kõrvaldamise kord“ sätestab korra Telset AS-i (edaspidi Telset) kaablikanalistsioonis tekkinud rikete kõrvaldamiseks. Teist sideettevõtjat, kelle kaablid paiknevad Telseti kaablikanalisatsioonis nimetatakse allpool ka Rentnikuks.

1.2. Telset teavitab sidekanalisatsiooni rikete korral võimalikult koheselt kõiki Rentnike, kelle kaablid asuvad kaablikanalisatsiooni rikke piirkonnas, tekkinud olukorrast.

1.3. Telset kõrvaldab kaablikanalisatsiooni rikked, mis põhjustavad või võivad põhjustada häireid Rentniku kaablite ja/või multitorude töös, võimalikult lühikese mõistliku aja jooksul, omal kulul. Mõistlikuks ajaks rikke kõrvaldamisel loetakse mitte hiljem kui rikkest teavitamisele järgneva tööpäeva jooksul. Rikkeaja lõppemiseks loetakse aega, millal Telset võimaldab Rentnikule juurdepääsu ja võimaluse oma kaablite/multitorude rikke lõplikuks või ajutiseks kõrvaldamiseks.

1.4. Kui seoses sidekanalistsiooni tekkinud rikkega tekib vajadus sidekanalisatsiooni hilisemaks täielikuks remondiks (sidekanalisatsiooni torude vahetus jne), siis selle remondi aja kooskõlastab Telset kõigi Rentnikega.

1.5. Plaanilistest sidekanalisatsiooni hooldustöödest teavitab Telset Rentnikke ette mõistliku aja jooksul, mis reeglina ei ole lühem kui 1 (üks) kalendrinädal.

1.6. Telset hooldab omal kulul oma sidekanalisatsiooni nii, et see oleks jätkuvalt töökorras. Telset teostab hooldustöid enda sidekanalisatsioonis viisil, et see häiriks Rentnikke minimaalselt.
Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile
est