Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Kampaaniapakkumise „TVPlay filmi- ja spordikanalid“ tingimused
 1. AS-i Telset (edaspidi Telset) kampaania „TVPlay filmi- ja spordikanalid“ (edaspidi Kampaania), millega TVPlay teemapaketid (edaspidi Paketid, Pakett) on uuele tellijale soodushinnaga, kestab 01.11.2019 – 30.11.2019 (edaspidi Kampaaniaperiood).
 2. Kampaaniaperioodil tellides kehtivad Pakettidele kuni 31.12.2019 (edaspidi Soodusperiood) järgmised soodushinnad (edaspidi Soodushind):
  2.1. teemapakett „TVPlay spordikanalid“ 1 (üks) euro kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 7,00 eurot);
  2.2. teemapakett „TVPlay filmi- ja spordikanalid“ 2 (kaks) eurot kuus (hinnakirjajärgne kuutasu 10,00 eurot).
 3. Kampaaniapakkumist saab kasutada Telseti uus või olemasolev TV klient (edaspidi Klient):
  3.1. kelle teenuse tarbimise aadressil on Telseti teenus tehniliselt võimalik;
  3.2. kes ei oma Paketi tellimise hetkel Telseti ees võlgnevust;
  3.3. kes ei ole liitunud ega tarbinud peale 31.05.2019 TVPlay teemapakette (TVPlay spordikanalid, TVPlay filmikanalid või TVPlay filmi- ja spordikanalid).
 4. Soodushinnaga Paketi tellimine on võimalik läbi kodulehe www.telset.ee, lisaks saab Pakette tellida kliendiinfo telefonil 635 6535, e-posti teel info@telset.ee või külastades Telseti esindusi.
 5. Soodusperioodi lõppemisel ei lõpe teenuse osutamise leping ning tellitud Paketile rakendub hinnakirja­järgne kuutasu alates 01.01.2020. Kui Klient ei soovi peale Soodusperioodi lõppu tarbida Kampaania raames tellitud Pakette, peab Klient sellest teavitama Telseti e-posti teel info@telset.ee , külastades Telseti esindusi või telefonil 635 6535.
 6. Juhul, kui Klient muudab Soodusperioodil Paketti, siis Soodushind kaotab kehtivuse ning Paketi kasutamisele rakendub hinnakirjajärgne tasu.
 7. Juhul, kui Klient lõpetab Kampaania perioodil tellitud Paketi kasutamise, kuid soovib Soodus­perioodil uuesti Paketiga liituda, siis Paketile enam Soodushind ei rakendu.
 8. Soodusperiood katkeb juhul kui Klient teenuse osutamise lepingut piirab või Kliendi teenuseid piiratakse vastavalt Üldtingimustes ettenähtud korrale.
 9. Kampaaniapakkumine ei kehti piiratud teenuse osutamise lepingu taasaktiveerimisel ega kolimisel juhul, kui Kliendil oli eelnevalt Pakett olemas.
 10. Kampaaniapakkumist kasutavad Kliendid kinnitavad, et on tutvunud Pakettide kanalivalikuga ning hinnakirjaga, mis on leitavad Telseti kodulehel, ja on teadlikud, et Soodushind kehtib vaid tellitud Paketile. Ülejäänud teenustele kehtib Telseti hinnakirjajärgne hind.
 11. Telsetil on õigus teha käesolevates kampaaniatingimustes muudatusi või täpsustusi teavitades sellest Klienti Telseti kodulehekülje vahendusel.
 12. Telsetil on õigus katkestada Kampaania vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel.
 13. Kampaania kohta saab lisainfot Telseti esindustest, klienditeeninduse telefonilt 635 6535 ja saates e-kirja aadressile info@telset.ee 

Osaleda

Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile