Sule
Jah
Tühista
Sulge aken salvestamata

ARVE E-MAILILE

Lihtne. Mugav. Kiire.

Telli
Dokumendid
KLIENDILEPINGU nr. . . . . . . . . . . . lisa
AS TELSET
Õismäe tee 57a, 13515 Tallinn
Kuupäev: “. . . . .” . . . . . . . . . . . . . . 2013.a.
SEADMETE ÜÜRILEPING-ÜLEANDMISAKT
 
Käesolevaga on AS TELSET kui Üürileandja, keda esindab __________________ volikirja alusel ning
Nimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Isikukood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kliendinumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kui Üürniku vahel sõlmitud käesolev akt, millega antakse Üürniku valdusse ja kasutusse alljärgnevad Seadmed
Seadme nimiSeerianumberSeadme maksumus (km-ga)
AS Telset vaatajakaart  
AS Telset DIGI BOX  
AS Telset modem  
AS Telset moodul Conax  
   
   
 

1. Juuresolevat ülaltoodud kuupäeval Üürniku ja Üürileandja vahel sõlmitud Seadmete Üürileping Üürileandja teenuste Üldtingimustes sätestatud tingimustel.

2. Üürnik kinnitab, et ta on Üürileandja teenuste Üldtingimustega tutvunud ning nõustunud, samuti on talle teada Üürileandja Hinnakiri ning sellest tulenev Seadmete üüritasu suurus ning arvestamise kord.
3. Üürnik kinnitab, et talle on käesolevas aktis märgitud Seadmed Üürileandja poolt üle antud ning ta on kontrollinud Seadmete töökorras olekut.
4. Üürnik kinnitab, et talle on teada antud vaatajakaardi kasutamise PIN kood, mis vaikimisi on 1 2 3 4.
5. Üürnik kinnitab, et Üürileandja on andnud talle üle vajalikud juhendid ja instruktsioonid Seadmete sihipäraseks kasutamiseks.

6. Üürnik kinnitab, et on teadlik ja nõus, et käesoleva akti alusel läheb talle üle Seadmete kadumise, varguse, hävimise ja kahjustamise risk ning ta vastutab Seadmete säilimise eest vastavalt Üürileandja teenuste Üldtingimustes sätestatule (s.o. kuni Seadmete käesolevas aktis toodud maksumuses).
7. Kui Üürnik lõpetab või peatab teenuse kasutamise, milleks talle väljastati ülaltoodud seadmed, on Üürnik kohustatud 5 (viie) tööpäeva jooksul tagastama tema kasutusse antud seadmed AS Telsetile. Peale antud tähtaja möödumist on AS Telsetil õigus kasutada hinnakirja järgset renditasu tagastamata seadmete kohta alates teenuse lõpetamisele või peatamisele järgnevast päevast.

8. Tähtajaks mitte tagastatud seadmete korral on AS Telsetil õigus sisse nõuda Üürnikult antud seadmete maksumus vastavalt antud üürilepingus-üleandmisaktis toodud maksumusele.

 

 

______________________                                                                                   ______________________
      ÜÜRNIK                                                                                                             ÜÜRILEANDJA 

Info +372 635 6535
callsNotTarify
Tehniline tugi +372 7100 200
callsNotTarify
Küsimuste korral, palume kirjutada meile